Warning: include(/home/cokcrcom/domains/cokcapinar.com/public_html/cache/com_weblinks/option.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/cokcrcom/domains/cokcapinar.com/public_html/index.php on line 3

Warning: include() [function.include]: Failed opening '/home/cokcrcom/domains/cokcapinar.com/public_html/cache/com_weblinks/option.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/lsws/lsphp5/lib/php') in /home/cokcrcom/domains/cokcapinar.com/public_html/index.php on line 3

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /home/cokcrcom/domains/cokcapinar.com/public_html/index.php:3) in /home/cokcrcom/domains/cokcapinar.com/public_html/libraries/joomla/session/session.php on line 423

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /home/cokcrcom/domains/cokcapinar.com/public_html/index.php:3) in /home/cokcrcom/domains/cokcapinar.com/public_html/libraries/joomla/session/session.php on line 423

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/cokcrcom/domains/cokcapinar.com/public_html/index.php:3) in /home/cokcrcom/domains/cokcapinar.com/public_html/libraries/joomla/session/session.php on line 426
Hamidiye (Ayvalı) Köyü
ana sayfa
Снять квартиру посуточно. Быстро снять посуточно квартиру в казани. Снять однокомнатную квартиру посуточно. Помощь в получении ипотеки. Удобное получение ипотеки в сбербанке. Что нужно для получения ипотеки. Отопление частного дома. Как сделать отопление частный дом схема. Частный дом монтаж отопления. Восстановление жесткого диска. Быстрое восстановление информации с жесткого диска. Восстановление данных жесткого диска программа. Кредит с плохой историей. Быстрые кредиты онлайн с плохой историей. Срочный кредит с плохой историей. В какой сервер играть в WOW. Топ world of warcraft серверы. Wow серверы pandaria. Круглопалочный станок чертежи. Круглопалочный станок купить дешево. Самодельный круглопалочный станок. Кредит на покупку квартиры. На долго взять кредит на квартиру. Кредит на покупку квартиры.

HAMİDİYE (Ayvalı) KÖYÜ TARİHİ

 

Ali Osman GÜRCAN

Köy halkı 93 Harbinden sonra Bulgaristan’dan göç eden muhacirlerdendir. Bulgaristan’ın Eski Cuma (Tırgovişte)  ili Osman Pazarı (Omurtag) ilçesi Oraviş (Ereviş) köyünden göç etmişlerdir. Oraviş köyünden göç edenler üç kola ayrılarak Hamidiye (Ayvalı), Ormangözle ve Tekke (Metristepe) köylerini kurmuşlardır.[1] Hamidiye (Ayvalı) köyü Bozüyük’e 8 km’dir. 2000 sayımına göre nüfus 108’dir. Tarım ve hayvancılıkla geçinmektedirler. Orman köyüdür.[2] Hamidiye köyü 1914 yılında Söğüt kazasına bağlanmıştır.[3]

Oraviş köyü 1530 yılında Tırnova kazasına bağlıdır ve diğer adı Miroraviş’tir.Miroraviş köyünde 16 hane ve 6 müsellem, 1351 Akçe vergi kaydı vardır.[4] 1696 yılında Mora Seraskeri Hasan Paşa’ya bir emir mahiyetindeki bir vesikada; Anadolu’dan Rumeli’ye geçerek fetih ve istiladan sonra has, timar ve zaim namıyla burada vatan tutmuş olanlara yürük; bunların evladına da Evlad-ı Fatihan denilmekte olduğunu kayıt etmekte ve Hasan Paşa’ya bunların  her nerede olursa olsun nufuslarının kaydı ile vergilerden affını, ancak altı neferde bir neferin seferber asker olarak harbe katılmaları gerektiği bildirilmektedir.[5] Evlad-ı Fatihan Piyadeleri Hezargrad Defterinde Orviş (Oraviş) olarak 4 nefer kaydı vardır.[6] Yazar eserinde köy adının Osmanlıca yazısını da vermiş  ( )  “Orviş” olarak okumuştur.[7]

1530 ve 1691 yıllarında adı “Oraviş” olarak geçen, 1890 yılı haritalarında “Ereviş” olarak adının değiştiği görülen köy bugün haritada mevcut değildir. Köy Eskicuma İli Yaylaköy (Antonovo) İlçesi sınırları içindedir. Bir ara 1-2 km yakınındaki Yayla Köy (Polyana), Antonovo (Антоново) köyünün mahallesi olarak düzenlenmiştir ancak şu anda köy yerinde birkaç harabe evden başka bir şey yoktur. 93 Harbinde Ruslarca dağıtılan köy ahalisinin tamamı göç etmiştir. Sonradan köye Edirne taraflarından gelen Bulgarlar yerleşmiş olmalıdır. Faşizm döneminde partizan diye adlandırılan gruplardan Komünizm döneminde dağa çıkanlar daha sonra Ereviş’teki ailelerini de alarak çeşitli yerlere göç etmişlerdir.[8]

Rumeli Yörükleri 1827-28 yılından itibaren  yeni bir nizamla yeniden ordunun yanında silahlı bir unsur olarak “Asaker-i Mansur misüllü talim” görerek görev aldılar.

Memalik’i Âlî Osman’ın Rumeli Anavatanı’nın her tarafında eşkincilik, derbendçilik gibi devlet hizmetleri için Yörükler bulunurdu. Mesela; Hazergrad’ta “Reviş Yörükleri”  ve Karalum Nahiyesi’nde “Kocapınar Yörükleri” , Hasköy’de “Sivrice Kara Yörükleri” , Lofça’da Ayasofya Sultan Selim Han Evkafına bağlı “İlcan Yörükleri”  ve Zağrayı Atik Kazası’nda “Kara Halillu Yörükleri”  gibi pek çok Yörük Cemaati bulunuyordu.[9]

Anadolu ve Rumeli’nin Türkleşmesinde rol oynayan Yeni fetih coğrafyasında Asyalılar (Horasaniler), Sünni inancın yanında, Şamanist gelenek-görenek etkileri, heteredoksi din anlayışları da ortaya koymuşlardır. Horasanlı Baba’lar, Ahi, Mevlevi ve Bektaşi Dervişleri İç Anadolu’dan başlayarak Türkmenler ile beraber, özellikle kırsal alanyerleşimleri, köylerin kurumsallaşmasında önemli rol oynamışlar, beraberinde Türk kültürünü de taşımışlardır. İlk köyler Zaviyeler çevresinde kurulmuştur.[1] Bu Yörük-Türkmen kabilelerinin başlarında bulunan Derviş ve Gaziler, kurdukları Zaviye, Çiftlik ve İmaretlerinin yanında Eren’leşmişlerdir. Anadolu ve Balkanlardaki bazı yerleşim yerleri isimlerini, o yerleri kuran, fetheden bu Horasanlılardan almışlardır.[2] Bazı yerleşim yerleri ise arazinin konumuna göre isim alabildiği gibi bazıları da köydeki ahalinin bağlı bulunduğu obanın, oymağın, cemaatin adını alıyordu. Tarih boyunca birçok köyün adı Türkçe olarak değişime uğramış veya yeni isimler almıştır.[3]

93 Harbinden sonra 1886 yılında Pazarcık nahiyesine bağlı Hamidiye köyüne 29 hane ve 120 nüfus Tırnova muhaciri yerleştirilmiştir.[4] Bulgaristan’ın Tırnova kazasından göç eden muhacirler 1891-1893 yılları arasında Soğukcakpınar mevkiine yerleştirilerek kurdukları köye Hamidiye adı verilmiştir.[5] 21 Ocak 1892 tarihinde köyün adının Padişahın ismine nisbetle anılması istenmiştir.[6] Hüdavendigar Vilayeti'nin Pazarcık nahiyesine bağlı Karaköy hududu içinde Soğucukpınar adlı mahalle iskan olunan Tirnova muhacirlerinin oluşturdukları köye "Hamidiye" adının verilerek imam ve muhtar mühürlerinin yaptırılması 31 Mart 1892 tarihinde  bildirildiğinden[7] köyün resmi olarak adını bu tarihte aldığı anlaşılmaktadır.[8]

Pazarcık nahiyesinde Beşikli Mahallesi'nden doksan hanenin ayrılmasıyla ayrıca bir mahalle kurulup Hamidiye olarak isimlendirilmesi 29 Aralık 1894 tarihinde istenmiştir.[9] Bozüyük'e tabi Hamidiye köyünün iki mahalleye taksim edilerek imam ve muhtar tayin edilmesi talebini içeren Abdullah Hakkı mühürlü arzıhalin Hüdavendigar Vilayeti'ne 19 Ocak 1894 tarihinde havale edilmiştir.[10]

Bugün Pazarcık ilçesinde Hamidiye adında bir mahalle yoktur yukarıda kurulması istenenen ikinci mahalle Hamidiye köyünde olduğu belgeden anlaşılmaktadır. Hamidiye köyüne ilk  yerleşimin 1886 yılında olduğu belge ile sabittir. 1891-93 yılları arasında soğucakpınar mevkiine yerleştirilen muhacirlerin mevcudiyeti de belge ile sabittir. Buradan köye göçün aynı anda olmayıp muhacir kafilelerinin uzun yıllar gelmeye devam ettiği anlaşılmaktadır.

Pazarcık Nahiyesi Beşikli mahallesinden ayrılan doksan hane için teşkil edilmesi istenen mahallenin ikinci belgeden Hamidiye köyünde teşkil edilmek istendiği anlaşılmaktadır. Hamidiye köyünde de ikinci bir mahalle teşkil edildiğine dair bir bilgi olmadığından kalabalık ahalinin bir kısmının Hamidiye köyüne yerleşerek diğer kısmının başka köylere dağıldığını göstermektedir. Hamidiye, Bozüyük’e bağlı Ormangözle ve Tekke (Metristepe) köyleri ahalilerinin aynı köyden gelip burada üçe bölünmüş olduklarına dair üç köyün yaşlılarının aktardıkları bilgiler yukarda açıklanan bilgileri doğrular niteliktedir. Bu durumda Hamidiye köyüne ilk yerleşenlerin farklı köyden gelmiş olma ihtimali vardır.

1886 yılında ilk yerleşimin olması ve köy adının zikredilmiş olmasına rağmen 5 yıl sonra bu ismin kullanılmasının teklif edilmesi anlaşılamamıştır.
1.DÜNYA HARBİ ŞEHİTLERİ (ÇANAKKALE HARİÇ)

Cephe

Lakabı

Adı

Baba Adı

Rütbesi

Doğ.Tar.

Ölüm Tar.

İlçe Bucak

Köyü

Ölüm Yeri

Galiçya

-

Abdi

Ahmet

Er

1306

1915

Bozüyük

Hamidiye

-

 

ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ

ADI

BABA ADI

LAKAP

DOĞUM
YILI

İLİ

İLÇESİ

BUCAĞI

KÖYÜ

ÖLÜM TARİHİ

İSMAİL

KARA ALİ

HALİL OĞLU

1307

BİLECİK

BOZÜYÜK

MERKEZ

HAMİDİYE

05.03.1915

 

 

Bozüyük-Adapazarı Demiryolu ve Karayolunun kenarında bulunan Demirköy-Karaköy köylerinin Doğusunda bulunan karlı sisli Ayvalı Dağı'nın tepesindedir Hamidiye köyü. Bulgaristan'daki Ereviş köyünün olduğu dağlık bölge gibi burada da dağlık bölgeye yerleşmişlerdir.

 

 

 

Bulgaristan'daki Ereviş köyü artık günümüzde mevcut değildir. Köy yerinde birkaç eski ev kalmıştır bir de eskiden kalma bir çeşme mevcuttur.

 

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

Reklam